FINN OLAFSSON • The Guitars

Oversigt
Køb CD'er med Finn Olafsson online:
www.shop.olafssongs.dk


Back to the main menu


Tekst af Finn Olafsson © 2014This particular webpage, "The Guitars", has not been updated since 2007. But you will find a lot more about the guitars that Finn Olafsson plays on all the monthly webpages of "Video of the Month 2014".
Finn Olafsson

Photo: Hans Ole Madsen

Overview
Buy CDs featuring Finn Olafsson online at:
www.shop.olafssongs.dk


Back to the main menu


Text by Finn Olafsson © 2014

English translation by Lars Kjædegaard

This particular webpage, "The Guitars", has not been updated since 2007. But you will find a lot more about the guitars that Finn Olafsson plays on all the monthly webpages of "Video of the Month 2014".
De akustiske - intro

At vælge en akustisk guitar, som på alle måder passer til din spillestil, er ikke en let opgave. Man spiller jo heller ikke nødvendigvis entydigt bare på én måde, så måske skal der flere forskellige slags guitarer til for at tilgodese ens behov? Guitarens karakter kan også i sig selv have stor indflydelse på, hvordan man spiller, og hvilken slags musik man evt. skriver. Guitaren skal simpelthen kunne inspirere dig og give dig lyst til at spille - også meget gerne til at skrive musik, så jo flere facetter og kvaliteter guitaren har, desto bedre.

Mit guitarspil kan stilistisk variere lidt afhængigt af hvilken sammenhæng, jeg spiller i, men det, jeg altid vender tilbage til, er den musik, jeg spiller og skriver, alene på min guitar hjemme i køkkenet - eller hvor som helst, hvor jeg har ro til at øve mig. Det er her, at musikken skal være nok i sig selv, og det er her guitaren, for mig, står sin største prøve:

Den skal være behagelig at spille på og at sidde med.
Den skal stemme perfekt i alle positioner.
Den skal være dynamisk, så man både kan spille stille og kraftigt.
Dens vibrationer skal mærkes i min krop - lyden skal ikke kun komme ud af lydhullet.
Den skal have en god balance mellem toneområderne bas, mellemtone og top.
Den skal være smuk at se på, når jeg stiller den fra mig.

Når disse kriterier er opfyldt, så lyder guitaren helt sikkert også godt både i køkkenet, på hotelværelset, i studiet eller på scenen.

I min musik blander jeg klassiske guitarteknikker med stålstrengs folk- og blues teknikker, og mine mange år som elektrisk guitarist har også haft betydning for mit akustiske guitarspil. Læg oven i det en masse forskellige omstemninger, og så har du en musik og teknik, som virkeligt kræver noget af guitaren.

• Til toppen

Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature


Kehlet Grand Folk
Finn Olafsson Signature

Photo: Hans Ole MadsenBack to the main menu

The Acoustics - intro

It is not an easy task to choose an acoustic guitar which fits all aspects of your playing style. You don't necessarily play the same way all the time, so maybe you need more than one guitar to accommodate your needs. The character of the guitar itself may influence your playing style and the kind of music that you may write. Simply put - the guitar must inspire you and make you want to play. It is good if it also inspires you to write music. So the more facets and qualities the guitar has, the better.

Stylistically, my playing varies with the context, but I always return to the music I play and write when I'm alone at home, in my kitchen - or for that matter anywhere I have time and peace to practice. Under these conditions, the music must speak for itself and this is where the guitar is put to the ultimate test.

It must be comfortable to play and to hold.
It must be in tune in all positions.
It must be dynamic, so you can play loud as well as quietly.
Its vibrations must be felt in my body - the sound shouldn't come from the sound hole alone.
It must be well balanced between bass, middle and top frequencies.
It must be beautiful to look at when I set it down.

When all these criteria are met, the guitar is certain to sound good in the kitchen, in my hotel room, in the studio or on stage.

In my music I mix classical guitar techniques with steel string folk and blues techniques, and many years as an electric guitar player have also influenced my acoustic approach. If you also consider a number of alternative tunings, you end up with a musical style and a technique which put great demands on the guitar.

• To the top


Kehlet Grand Folk
"Finn Olafsson Signature"

Tanken om at designe en Kehlet guitar som en mellemting imellem en Dreadnought's og en Folk models form og størrelse, dukkede op, efter at jeg havde spillet på Martin Dreadnought i mange år. At kombinere denne guitartypes fordele i form af dens volumen, bund og top, med Folk'ens fordele i form af mellemtone, lethed, definerede lyd, smukke (læs: kvindelige) udseende og dens mere behagelige form at sidde med, når man spiller, virkede som en oplagt ting at forske i. Den optimale akustiske guitar ville med andre ord i mine øjne være en guitar, hvor man fik alle disse fordele i én og samme guitar.

Ole Kehlet og jeg snakkede om dette og forsøgte derfor at forstørre Folk modellens krop næsten til Dreadnought længde. Med nogle forskellige korrektioner nåede vi frem til en kropsform, som omtrent har en Dreadnought's rumindhold, men hvor de bløde skuldre, den smalle talje og den afrundede bund fra Folk'en er fremherskende træk, som afløser Dreadnought'ens bastante og lidt kantede linier. Den øgede rumfylde og den dermed øgede volumen ligger primært bag stolen - i guitarens bagkrop - hvilket gør, at den er ligeså behagelig at sidde med som den lille Folk model, og at den, trods sin forholdsvis store størrelse, ser meget elegant ud.

Jeg er, som jeg før har udtalt, lidt af en indlægsfreak, og mine egne personlige "signature" guitarer skulle derfor have et helt specielt design. Jeg vidste på forhånd, hvad det ikke skulle være, eksempelvis keltiske mønstre, snowflakes på gribebræt og stol eller vinrangler på hoved og gribebræt etc. Alt sammen former for udsmykning som absolut kan være utroligt flot i de rette doseringer, men som i mine øjne er meget anvendt og dermed lidt for uoriginalt. Jeg ønskede tillige at udsmykningen skulle udtrykke noget dansk, som følge af, at både guitarbyggeren og guitaristen er danske, og gerne med et islæt af natur, fordi jeg bor og færdes i naturen, og fordi det oftest er naturen, som er inspirationskilden til min musik.

Et emne, jeg vedblev at vende tilbage til som motiv, var svanen: Den danske nationalfugl, som med sin stolte karakter og graciøse fremtoning, er berigende at betragte overalt i den danske natur. Jeg henvendte mig derfor til Marianne Olafsson, som er en fremragende tegner og billedkunstner, med ideen om, at en svane i den rette streg og udformning kunne pryde signature guitarens åbne hoved for oven. Marianne var med på ideen og foreslog, at der skulle være mere på hovedet end blot svanen, nemlig en dunhammer på den nederste midterste del imellem strengene. Dunhammere og svaner har begge lange halse. Dunhammeren stræber opad efter svanen, og svanen stræber nedad efter sin rede blandt dunhamrene.
Jeg ville også gerne have stolens vinger udsmykket, og Marianne og jeg blev hurtigt enige om, at dunhammere også ville være naturlige her, hvor de danner et symmetrisk modspil til svanens vinger, og skaber et trekløver med dunhammeren i midten af hovedet. Marianne tegnede derefter motiverne millimeter nøjagtigt, hvorefter Ole Kehlet overførte dem til guitarens hoved og stol, hvor han, også med millimeters nøjagtighed, fræsede ud, og med abalone (søøre;), perlemor og messing fuldendte motiverne i et meget smukt indlægsarbejde, som har givet motiverne en fantastisk dybdevirkning. Udsmykningen omfatter desuden indlægskanter i abalone (søøre;) på krop, rosette, gribebræt og omkring det åbne hoved. Abalonekantindlæggene er fritlagt 1,5 mm fra kant, og guitaren fuldendes af, at gribebrættet følger lydhullets runding.

Guitarens sider og tredelte bund er bygget af brasiliansk palisander* med et let quiltet amerikansk sitka dæk, skaloperede spanter af europæisk alpegran på dæk og bund, fugleøje ahorn/ ibenholt kantlister, mahogni hals/hoved og gribebræt, hovedplade og stol af ibenholt. Finishen er poleret højglans celluloselak.

Hvordan lyder den så - min Kehlet Signature? Ja, det er jo svært at beskrive lyd med ord, men lad mig forsøge: Mellemtonen er varm og fremhævet, toppen er behageligt blød og afrundet, og bunden er fast: Helt uden bulder eller for meget dominans lægger den bare oktaven til. Og så er der volumen og en sustain så lang, som hjertet begærer, og øret rækker. Men over alt dette er der en enestående balance imellem toneområderne. At den på bedste Kehlet vis også stemmer suverænt godt, er en drøm at spille på og smuk at se på, fuldender blot billedet af denne, efter min mening, ultimative akustiske guitar.

En stor tak til Marianne for tegningerne og for vores kreative samarbejde omkring udsmykningen - og stor tak til Ole for alle de mange, mange timers guitarsnak omkring tilblivelsen og udviklingen af denne guitar og for et utroligt, ja, for et ufatteligt smukt håndværksarbejde.

*Brasiliansk palisander fra Rio deltaet fra 1957.

Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature modellen er som signature model først og fremmest speciel ved sin unikke form. Guitaren kan bestilles med forskellig udsmykning og i forskellige træsorter, mens kropsformen og det åbne hoved er en fast bestanddel.

Ole Kehlet har designet en unik skaloperet spanteføring til Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature modellen, og kun de allerbedste materialer bliver benyttet overalt på guitaren. Finn Olafsson Signature modellen kan ikke bestilles i "basic" version og svane/dunhammer motivet bliver kun fremstillet til Finn Olafssons personlige signature guitarer.

Alle Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature guitarer bliver signeret af Finn Olafsson på Kehlet Guitars labelen i guitaren.


• Til toppen

Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature, front


Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature, head


Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature, backKehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature, inlay in bridgeKehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature, back and heel


Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature, bottm

Photo: Hans Ole MadsenBack to the main menu

Kehlet Grand Folk
"Finn Olafsson Signature"

The idea of designing a Kehlet guitar as a cross between the shape of a Dreadnought and a Kehlet Folk model came to me after having played Martin Dreadnoughts for many years. Combining the advantages of the Dreadnought - its volume, low and top ends - with the advantages of the Kehlet Folk - its middle range, lightness, clearly defined sound, beautiful (i.e. feminine) appearance, and its more comfortable shape - seemed like an interesting thing to explore. The ultimate acoustic guitar, in my mind, would be one that gave you all these advantages in one guitar.

Ole Kehlet and I discussed this and then tried to enlarge the body of the Folk model to the length of the Dreadnought. We made a few corrections and finally arrived at a body with the approximate cubic content of a Dreadnought, but one in which the soft shoulders and the slim waist of the Folk model are predominant features over the heavy, angular lines of the Dreadnought. The enlarged cubic content and the subsequent increased volume lies mainly behind the bridge - in the lower body - which makes it as comfortable to hold as the small Folk model. It also looks very elegant, despite its size.

As I have often admitted, I am a bit of an inlay-freak, and my own personal signature guitars needed a very special design. I already knew what I didn't want: Celtic patterns, snowflakes and diamonds on the fretboard and bridge, the torch or alternate torch on the headplate, tree of life on the fretboard and so on. These are ornaments which all are beautiful in the right quantities and combinations - but they are all classic and "holy" C.F. Martin designs and relate and belong, in my world, to C.F. Martin Guitars. Besides, I wanted the ornamentation on my Kehlet signature model to express something Danish because the builder and the guitarist are both Danes. And I wanted a motive taken from Nature, since I spend a lot of time outdoors and is often inspired by Nature when writing music.

I kept returning to the motive of a swan - the Danish national bird. The swan has a proud appearance and gracious movements. It is always a sight to behold. So I approached Marianne Olafsson who is a wonderful painter and told her of my idea to let a swan adorn the top of the headstock. She immediately agreed and added a club rush on the mid-section of the headstock between the strings. Club rushes and swans both have long necks. The club rush stretches upwards, towards the swan, and the swan looks down towards its nest between the rushes.

I also wanted ornamentation on the wings of the bridge, and Marianne and I quickly agreed that rushes would be appropriate here as well, creating a natural counterpoint to the wings of the swan, creating a triangle with the club rush in the middle of the headstock. Marianne then drew the motives very accurately. Ole Kehlet transferred them to the headstock and the bridge. He then milled out the shape, and with abalone, mother of pearl and brass he finished the motives in a piece of beautiful inlay-work of great depth. The ornamentation also includes abalone binding on the body, rosette, fretboard and around the open headstock. The abalone bindings are laid free 1.5 milimeters from the edge, and the overall impression of the guitar is completed by the fact that the bottom edge of the fretboard follows the curve of the soundhole.

The sides and the three-piece back is made of Brazilian rosewood * with a light-quilted American sitka top, scalloped braces of European spruce on the top and back, bird's eye maple/ebony bindings, mahogany neck/headstock and fretboard and a headplate and bridge of ebony. The finish is polished high-gloss cellulose lacquer.

So how does it sound - my Kehlet Signature? Well, it is difficult to describe sounds with words, but let me try: The middle range is warm and dominant, the top is nicely soft and rounded and the low range is firm - without any thunderous dominance, it simply adds an octave. The volume and sustain is long and pleasing. Above all, the tonal ranges are perfectly balanced. The intonation is perfect, it plays like a dream, looks like a million. In short, this is my dream of the ultimate guitar.

So many thanks to Marianne for her designs and our creative cooperation - and thanks to Ole for the many, many hours of guitar talk as we created this guitar. This is indeed craftsmanship of the highest order!

* 1957 Brazilian rosewood from the Rio Delta

The Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature model in the signature version is mainly special in its unique form. The guitar is available with different forms of ornamentation and in different woods. The shape of the body and the open headstock are standard features.

Ole Kehlet has designed a unique scalloped bracing for the Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature model and only the best materials are used throughout. The Finn Olafsson Signature model cannot be ordered in a 'basic' version, and the swan/club rush motive is only used on Finn Olafsson's personal signature guitars.

All Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature models are signed by Finn Olafsson on the Kehlet Guitars label inside the guitar.


• To the top
Kehlet Grand Folk "Finn Olafsson Signature"

Kehlet Grand Folk "Finn Olafsson Signature"
Photo: Hans Ole MadsenKehlet Guitars

Ole Kehlet (Kehlet Guitars) har skabt en lille Folk model, næsten i klassisk guitarstørrelse, som straks faldt i min smag. I 2002 prøvede jeg den første: En Kehlet Folk Deluxe, som er bygget i ostindisk palisander (sider/bund) og med et tysk alpegransdæk. Den har lukket hoved, og blev bygget med henblik på at være et vellydende udstillingsobjekt i forbindelse med guitarudstillingen "Strøm til!" i 2001/2002 på Musikhistorisk Museum i København, hvor den blev udstillet. Derfor har Ole Kehlet også gjort en masse ud af udsmykningen af denne guitar. Folk modellen er generelt, som alle Kehlet guitarer, bygget med "arch top" (15° hvælvet dæk og 20° hvælvet bund) modsat mange amerikanske guitarer, deriblandt de fleste Martin modeller, som er bygget med "flat top" (fladt dæk). Folk modellen har en fremherskende mellemtone, men også masser af bund og top. Den er behagelig, let, hurtig at spille på, og stemmer lige så suverænt som alle øvrige Kehlet guitarer, jeg har prøvet at spille på. (Det er den guitar jeg "sidder i" på forsiden af "Acoustic Guitar 2", og som også pryder forsiden af Kehlet Guitars katalog.)

Kehlet guitarerne har været en meget inspirerende oplevelse for mig, og med muligheden for at kunne bestille guitaren i forskellige spændende træsorter og med en udsmykning, som man selv kan designe og bestemme, er det kun fantasien (og økonomien!), som sætter grænserne. Dertil kommer forskellige øvrige valgmuligheder som lukket/åbent hoved, forskellige stoletyper, halsbredde, stemmeskruer, kantlister i forskellige træsorter etc. Her har man, modsat seriefremstillede guitarmodeller, muligheden for virkeligt at få guitaren, man drømmer om - i alle detaljer og i sin helt egen udførelse.

Jeg spiller på flere Kehlet Folk guitarer. De er i forskellige udførelser - primært med forskellige træsammensætninger til sider/bund og dæk - og jeg foretrækker, at de har åbent hoved, som giver en mere åben klang. De har alle pyramide stol. Udover den føromtalte Kehlet Folk Deluxe har jeg på "Acoustic Guitar 2" spillet flere numre på en Kehlet Folk Vintage med åbent hoved, bygget i fugleøje ahorn og med et tysk vintage-tonet alpegransdæk. Den er kaldt "Vintage", fordi dens dæk er indfarvet mørkere, så det fremstår, som var det en gammel guitar, som med årene har fået patina. Ahorn og alpegran kombineret med åbent hoved har givet denne guitar en fantastisk uhæmmet klang, som kan høres på "Højt til loftet" og "Hjertesorg".

Den vildeste Kehlet Folk, jeg spiller på, er bygget i afrikansk ibenholt med et cedertræsdæk. Jeg mener aldrig før nogensinde at have set en så hård træsort som ibenholt benyttet til sider og bund på en guitar. At bukke siderne uden at flække dem, er noget af en bedrift af guitarbyggeren! Cedertræ benyttes ofte som dæk til klassiske guitarer, og denne guitar er også meget "klassisk" i sin karakter. Den har en meget fyldig bund og mellemtone og en top, som fremstår krystal klart i lydbilledet.

Med hensyn til træsorterne så er der stor forskel på hvordan træsorter som f.eks. mahogni, ostindisk palisander, ahorn, koa, Madagaskar palisander, brasiliansk "Rio" palisander eller ibenholt (!) lyder, ligesom det også har stor indflydelse på guitarens lyd, om disse forskellige træsorter bliver kombineret med dæk af europæisk alpegran, amerikanske gransorter som f.eks. sitka, Adirondack eller Engelmann, ceder, og i andre mere sjældne tilfælde mahogni, koa, ahorn eller redwood. Selve kvaliteten af træet har naturligvis også stor betydning.

Kombinationer, som jeg især finder spændende, er ahorn/tysk alpegran, ostindisk palisander/sitka og brasiliansk palisander/sitka. Den sidstnævnte er den kombination, som jeg synes er mest "all round" - med den kan jeg spille i de fleste forskellige stilretninger. På Anders Roland & mit femte studie-album "Blues" spiller jeg stort set alle numrene på en Kehlet Folk med åbent hoved bygget af brasiliansk palisander* med et sitka dæk - og min egen personlige Kehlet Grand Folk Finn Olafsson Signature guitar er også bygget i denne trækombination.

Spændende alternativer er også f.eks. koa/koa eller mahogni/mahogni, som giver en meget defineret - men måske også mere ensartet lyd.

Når det gælder træsorter til halse er mahogni meget stabilt, og bliver derfor oftest benyttet, mens det mest almindelige valg til gribebræt og stol er ibenholt - en meget hård træsort, som giver en fast og definerbar sustain.

Udover Kehlet Folk guitarerne spiller jeg på en stor Kehlet Concert (Dreadnought) model i fugleøje ahorn/tysk alpegran, som jeg især bruger til helt dybe omstemninger i C. Den har al den bund og magt, der skal til i en så dyb omstemning. Desuden har jeg indspillet nogle numre både på genudgivelsen af "Acoustic Guitar" og på "Acoustic Guitar 2" med en Kehlet Millenium™ 2000 - Ole Kehlets bud på et nyt år 2000 guitardesign. Denne Millenium er bygget af flammet ahorn/tysk alpegran. En meget speciel guitar hvad angår udseende, og som spiller forrygende godt.

*Brasiliansk palisander fra Rio deltaet fra 1957.

Man kan læse mere om flere af Kehlet guitarerne i "Acoustic Guitar" og "Acoustic Guitar 2" booklet noterne - og høre dem både på CD'erne og på hjemmesiden hér.

• Til toppenKehlet Concert Deluxe

Kehlet Concert Deluxe


Kehlet Folk Deluxe

Kehlet Folk DeluxeKehlet Folk Vintage, back

Kehlet Folk VintageKehlet Folk Black Beauty

Kehlet Folk "Black Beauty"Kehlet Folk Rio, head

Kehlet Folk "Rio", head

Kehlet Folk Rio, back

Kehlet Folk "Rio", back

Photos: Hans Ole MadsenBack to the main menu

Kehlet Guitars

Ole Kehlet (Kehlet Guitars) has created a small Folk model, almost the size of a classical guitar. I was attracted by this instrument from the first time I saw it. In 2002 I tried my first: A Kehlet Folk Deluxe with East Indian rosewood back and sides and a quilted German spruce top. It has a closed headstock and it was built as a well-sounding exhibition object for the guitar exhibition 'Strøm til' ('Power On') at the Museum of Music History in Copenhagen. This was the reason why Ole Kehlet paid special attention to the ornamentation and inlaywork on this guitar. In general, the Folk model - like all Kehlet guitars - is an arch top with a 15 degree arched top and a 20 degree back. In this way it differs from most American guitars - such as most Martin models - which are flat top instruments. The Folk model has a predominant middle range, but loads of bass and top as well. It plays comfortably. It is light to the touch and quick in response. It is extremely accurate in tuning, like all other Kehlets I've played. (This guitar is the one that surrounds my picture on the cover of 'Acoustic Guitar 2' and also adorns the Kehlet Guitars catalogue.)

The Kehlet guitars have been a very inspiring experience for me. Being able to order a guitar in different exotic materials and with ornamentation according to your own desires and designs is a challenge to your imagination (not to mention your financial situation!) Add to this other options such as an open or a closed headstock, different sorts of bridges, width of the fretboard, tuning machines, bindings in different sorts of wood, and many other details. It is a different situation from buying a factory-made guitar. Here you have the opportunity to really get the guitar of your dreams, down to the last detail.

I play several Kehlet guitars. They differ - mainly in the selection of wood for the back and sides and top - and I prefer them to have an open headstock which gives a more open sound. They all have a pyramid bridge. Apart from the Kehlet Folk Deluxe mentioned above, I recorded several tracks on 'Acoustic Guitar 2' on an open headstock Kehlet Folk Vintage built of quilted bird's eye maple and top made of German vintage-toned spruce. The term 'Vintage' comes from the top which has been toned to give the guitar the appearance of an older instrument. Maple and German spruce, in combination with the open headstock, give this guitar an amazing unbridled sound which can be heard on the tracks 'The Ceiling High' and 'Heartbreak'.

The most extraordinary Kehlet I play is built with African ebony back and sides with a cedar wood top. I don't think I've ever encountered a guitar with back and sides made of wood as hard as African ebony. Bending the sides without splitting the wood requires a master builder's touch. Cedar wood is often used for the top of classical guitars, and indeed this guitar is very classical in character. It has a very full low and middle range and a crystal clear top end.

Different kinds of wood - mahogany, East Indian rosewood, maple, koa, Madagascar rosewood, Brazilian 'Rio' rosewood and ebony (!) - have very different sounds. The choice of wood for the top is also crucial - European spruce, American sorts of spruce such as sitka, Adirondack or Engelmann, cedar and in more rare cases, mahogany, koa, maple and redwood. The quality of the wood in question, of course, is also very important.

Combinations, I find exciting are: Maple/German spruce, East Indian rosewood/sitka and Brazilian rosewood/sitka. The latter is the combination I think is the most versatile - I can use it for all styles. On the fifth studio album by Anders Roland and myself, 'Blues', I play almost all tracks on a Kehlet Folk with open headstock, made from Brazilian rosewood* with a sitka top - and my own personal Kehlet Grand Folk "Finn Olafsson Signature" guitar is also made in this combination.

Other nice alternatives are koa/koa or mahogany/mahogany which give a very defined, but perhaps more uniform sound.

When it comes to necks, mahogany is very stabile and therefore often used, while the standard choice for fretboard and bridge is ebony. Ebony is very hard and will give you a strong and clearly defined sustain.

Apart from the Kehlet Folk guitars, I also play a big Kehlet Concert (Dreadnought) model in quilted bird's eye maple/quilted German spruce, which I use for low tunings in C. It has all the bottom and force these tunings require. For the re-issue of 'Acoustic Guitar' and 'Acoustic Guitar 2', I also recorded tracks on the a Kehlet Millennium™ 2000 - Ole Kehlet's radical turn-of-the-millennium guitar. This Millennium was built of flame maple and quilted German spruce. A very unorthodox guitar as far as looks are concerned - and it plays like an angel.

*1957 Brazilian rosewood from the Rio Delta.

You can read more about the Kehlet guitars in the 'Acoustic Guitar' and 'Acoustic Guitar 2' booklets - and hear them in action on the CDs and here at this website.

• To the top
Kehlet Millenium TM 2000

Kehlet Millenium™ 2000

Kehlet Folk "Rio"

Kehlet Folk "Rio"
Photo: Hans Ole MadsenMartin & Co.- og andre
akustiske guitarer før Martin

Det er ingen hemmelighed, at jeg sværger til akustiske stålstrengsguitarer, men da jeg var 10 år gammel i 1963, startede jeg faktisk med at spille på min brors Torstens klassiske Hopf med nylonstrenge. Den blev imidlertid stillet hen i et hjørne, da jeg fik min første elektriske guitar. I de følgende fem-seks år var jeg helt fokuseret på at spille el-guitar, men da vi med ACHE skulle indspille vores andet album "Green Man" i 1970, var der sekvenser i musikken, som jeg gerne ville indspille på akustisk stålstrengsguitar. Da jeg ikke ejede én selv, måtte vi overtale vores pladeselskab til at leje en Martin D-18 til mig. Jeg havde blandt andre hørt Crosby, Stills, Nash & Youngs fede Martin lyd, og denne D-18 blev min egen første store oplevelse med en Martin. Guitaren lød simpelthen bare godt, og jeg blev vild efter at eje én selv. Selvom vi var blevet kendte i ACHE, var pengene ikke så store (vi brugte de fleste på masser af Marshall anlæg), så da en forhandler præsenterede mig for en japansk Martin efterligning - en håndbygget TMS i ostindisk palisander med cedertræsdæk til den halve pris af en Martin - slog jeg til. Min bror købte en mage til, og i tiden mens vi spillede symfonisk rock med ACHE, sad vi ofte og jam'ede og skrev nye numre på vores akustiske guitarer - numre som vi senere i 1972 spillede i den akustiske udgave af ACHE.

Min næste akustiske blev en klassisk Tamura nylonstrengsguitar. Også den var bygget af ostindisk palisander med cedertræsdæk, og man sagde på det tidspunkt, at selveste Segovia spillede på en Tamura. Om det er sandt, ved jeg ikke, men det er en fremragende håndbygget guitar, og jeg sad i et par år meget koncentreret og spillede en masse klassisk guitarmusik (renæssance, barok og romantik etc.) og skrev nogle af numrene til mit første solo-album "Savannah" på Tamura'en, som jeg også spiller på på pladen. Jeg benytter stadig den guitar, når jeg har brug for en nylonstrengsguitar i studiet.

Først i 1975 købte jeg min første Martin: En D-18 fra 1971. Det var da, jeg fik den, at jeg begyndte at udvikle min højrehåndsteknik med stålkløerne på pege-, lang- og ringfingeren og plastikplektrum på tommelen. Jeg syntes simpelthen ikke, at jeg kunne få lyd nok ud af guitaren, når jeg kun spillede med neglene. Jeg skrev andre af numrene til "Savannah" på den D-18, som jo er en mahogni guitar med sitka dæk, og på den spillede jeg da også al akustisk stålstrengs guitar på albummet.
Året efter købte jeg endnu en Martin: En D-28 (ostindisk palisander/sitka) også fra 1971. Den har en lidt anden lyd end D-18 bl.a. pga palisanderen, og den er også lidt bedre at spille på. Disse to Martin Dreadnoughts har betydet en masse for udviklingen af min fingerpicking stil til trods for, at guitarerne i virkeligheden først og fremmest er skabt til flatpicking. Jeg spillede på dem - og indspillede med dem - indtil 1980, hvor jeg fik min første Martin D-45, som jeg havde bestilt fra Martin fabrikken året før. (I øvrigt bestilte Pia Raug, som jeg spillede med i de år, en D-45 samtidigt).

D-45'eren viste sig at være nøjagtigt ligeså fed, som jeg havde drømt om og forestillet mig, at den ville være. I forhold til D-18 og D-28 har den meget mere mellemtone, men stadig med en flot bund og top. Den er også bedre at spille på. Der er lidt mere plads på gribebrættet, omend disse Martin Dreadnoughts efter min mening generelt har alt for slanke banjohalse. Med dens ostindiske palisander sider/bund, sitka dæk og al dens udsmykning er den desuden også flot og imponerende. En rigtig blære-guitar!
Jeg indspillede både mit andet solo-album "Acoustic Guitar" og mit tredje solo-album "Elements" primært med denne D-45 - det er den jeg "sidder i" på forsiden af "Acoustic Guitar" - og det er også den, som jeg indspillede med på de tre første duo-albums med Anders Roland. D-45'eren og D-28'eren fulgte mig overalt på turnéerne i 1980'erne solo og med Anders Roland, Pia Raug, Anne Linnet, Helge Damsbo, Erik Grip m.fl., ligesom jeg gennem årene, sammen med mange forskellige kunstnere, har indspillet hundredevis af tracks især med D-45'eren.

Fra slutningen af 1990'erne udvidede jeg mit live-setup med endnu en D-45 bygget i 1994. I studiet har jeg også indspillet en del med andre Martin guitarer, f.eks. D-41 (fra 1975), D12-20 (fra 1975 - 12 strenget mahogni/sitka) og D12-35 (fra 1967 - 12 strenget brasiliansk palisander/sitka). Alle disse Martin guitarer er Dreadnoughts og primært bygget af ostindisk palisander (sider/bund) og sitka grandæk, og som jeg nævnte tidligere, er disse guitarer ikke specielt velegnede til fingerpicking. Man skal faktisk kæmpe lidt med dem for at få dem til at makke ret, så jeg var ved at være motiveret for at prøve noget nyt, da jeg i 2001 afleverede mine D-45'ere til den danske guitarbygger Ole Kehlet, for at få isat nye pickup'er. Udover at få pickup'erne sat i, fik jeg, ved dette første møde og mange efterfølgende besøg i Ole Kehlets værksted, vendt op og ned på min oplevelse og opfattelse af, hvilke kvaliteter en god akustisk guitar også kan indeholde.

• Til toppenPerforming with Pia Raug, 1979

Performing with Pia Raug, 1979
Photo: Torsten Olafsson


Early 1960s Hopf Classical

Early 1960s Hopf Classical
Photo: Torsten Olafsson
Martin D-18, 1971

Martin D-18 1971 model
Martin D-45, 1979

Martin D-45 1979 model
Photo: Jan PerssonFingerclaws on the D-45

Martin D-45 1979 model
Photo: Torsten OlafssonFinn Olafsson with Anne Linnet Band

Performing with
Anne Linnet Band, 1988
Photo: Torsten OlafssonBack to the main menu

Martin & Co. - and other
acoustic guitars before Martin

It is no secret that I swear by acoustic steel-stringed guitars, but when I was ten, in 1963, I actually started out playing on my brother Torsten's classical Hopf - which had nylon strings. The Hopf, however, was set aside in a corner when I got my first electric guitar. In the next five or six years, I was completely focused on the electric guitar, but when ACHE and I recorded our second album, 'Green Man' in 1970, there were passages which I wanted to do on an acoustic steel-string. As I didn't own one, we had to persuade our record company to rent a Martin D-18 for me. I had heard the great sound that Crosby, Stills & Nash got from Martins, and this D-18 led to my first wonderful encounter with Martins. It sounded so good that I had to own one myself. Even though ACHE were quite big in those days, we didn't have much money as we spent most of it on Marshall gear. A dealer offered me a Japanese copy of a Martin - a handmade TMS made of East Indian rosewood with a cedar wood top - at half the price of the Martin. I bought it, and my brother soon bought one like it. During the years where we played symphonic rock with ACHE; we often jammed out new tunes on our acoustics - tunes we later, in 1972, performed with the acoustic version of ACHE.

My next acoustic was a classical Tamura nylon. This was also made of East Indian rosewood with a top of cedar wood. At the time it was rumoured that the great Segovia himself played a Tamura. True or not, it was a great handmade guitar, and for a couple of years I concentrated on classical guitar music (renaissance, baroque and the romantics, among others). I wrote some of the tunes for my first solo album, 'Savannah', on the Tamura, and recorded on it too. I still use that guitar when I need a nylon in the studio.

In 1975, I finally bought my first Martin - a 1971 D-18. That led me to develop my right-hand technique, using steel claws on the first, second and third fingers and a plastic pick on the thumb. I didn't think that I could get enough sound out of the guitar using my nails. I wrote more of the tunes for 'Savannah' on the D-18 which is a mahogany guitar with a sitka top. I used it for all the steel string parts on the album.
The following year I bought another Martin - a D-28 (East Indian rosewood/sitka), this one also a 1971 model. Its sound varies from the D-18 because of the rosewood, and it feels a little better to play. These two Martin Dreadnoughts have meant a lot to my fingerpicking style, despite the fact that these guitars are mainly made for flatpicking. I played them - and recorded with them - until I got my first Martin D-45 in 1980. I had ordered it from the Martin factory the year before.

The D-45 turned out to be exactly as great as I had dreamed and imagined. Compared to the D-18 and D-28 it has more middle, but still with a great top and low end. It plays better. There is a little more room on the fretboard, although Martin Dreadnoughts in my opinion have too slender banjo-like necks in general. With its East Indian rosewood back and sides, sitka top and all it is also handsome and impressive. A real show-off!
I recorded my second solo album, 'Acoustic Guitar' and my third, 'Elements' mainly with this D-45 - it's the one that surrounds me on the cover of 'Acoustic Guitar'. I also used it on the three first duo albums with Anders Roland. The D-45 and the D-28 followed me everywhere on tour in the 'eighties, solo and with Anders Roland, Pia Raug, Anne Linnet, Helge Damsbo, Erik Grip and many others. And I used the D-45 in particular to record hundreds of tracks with lots of artists.

From the end of the 1990es I expanded my live setup with yet another D-45, this one made in 1994. In the studio I have recorded with other Martins, for instance a 1975 D-41, a 1975 D12-20 twelve-string mahogany/sitka, and a 1967 D12-35 twelve-string Brazilian rosewood/sitka. All these Martins are Dreadnoughts and in general have East Indian rosewood back and sides and sitka spruce tops, and as I've mentioned, they are not particularly well-suited for fingerpicking. In fact, you have to struggle with them to make them work right.
I was ready to try something new when I handed my D-45s in at Ole Kehlet's workshop to have new pickup systems built in. This was in 2001, and my visit led to many more. My acquaintance with Kehlet gave me a new idea of the qualities a good acoustic guitars could contain.

This chapter last updated in July 2007.
To be updated during 2015.


• To the top


Performing with Lars Lilholt, 1984

Performing with Lars Lilholt, 1984
Photo: Torsten OlafssonPerforming with Anders Roland, 2002

Performing with Anders Roland, 2002
Photo: Torsten Olafsson

Martin D-45

The 1994 Martin D-45
Photo: Torsten OlafssonDiverse: akustiske guitarer,
resofoniske guitarer etc.

Jeg eksperimenterer også lidt med andre, hovedsageligt amerikanske, akustiske guitarer og resofoniske guitarer, også kaldet dobro'er efter den originale "Dobro". På Anders Roland og mit duoalbum "Blues" spiller jeg f.eks. på en OMI dobro fra 1960'erne - med guitarhals. Den har en dejlig skæv lyd. Strengene ligger så tæt, at man ikke kan spille slide på den, men til gengæld er den hurtig at spille "normalt" på. På den kan jeg virkeligt kombinere mine elektriske guitarteknikker med akustiske guitarteknikker. Jeg arbejder også lidt med en gammel square-neck Lorton dobro, men slide har aldrig været min force, så om nogen nogensinde kommer til at høre mine forsøg, er ikke helt sikkert. Man skal jo kende sine begrænsninger, men eksperimenter kan ofte resultere i alt muligt andet interessant.

For nylig gik eksperimentet ud på at spille banjo - på en fem-strenget Deering. Det kom der et par gode numre ud af, og i studiet indspiller jeg, når lejlighed byder sig, ofte mandoliner. Og er jeg på rejse uden mulighed for at have en akustisk guitar med, så medbringer jeg i stedet en Martin stålstrengs Backpacker. Den er let at have over skulderen, og den kan ligge i bagagerummet i flykabinen. Den er godt nok helt umulig at sidde med, så jeg bliver nødt til at sætte rem på den og stå op at spille. Eller endnu bedre: At ligge ned at spille. Men med Backpack'eren kan jeg - om ikke andet - holde fingrene i form og vedligeholde den hårde hud på venstre hånd!

• Til toppen

A mandolin

A mandolin
Photo: Ronnie BilleOMI Dobro

The OMI DobroBack to the main menu

Miscellaneous:
acoustics, resophonics etc.

I have also experimented a bit with other, mainly American guitars and resophonic guitars, or dobros as they are known, after the name of the original 'Dobro'. On the duo album 'Blues' with Anders Roland, I play an OMI dobro from the 'sixties. It has a normal guitar neck. It has a nice off-kilter sound. The strings are too close to play slide on it, but it is fast when you play it 'normally'. This guitar really allows me to combine my electric and acoustic techniques. I also work a little with an old square neck Lorton dobro, but slide has never been one of my strong points, so I'm not sure anyone will ever hear these experiments. You have to know your limits, but experiments can often lead to other interesting stuff.

Recently the experiment was to play the banjo - a five string Deering. This resulted in a few good tunes, and in the studio I often use mandolins when the need arises. If I travel light, I like to bring a Martin steel string Backpacker. It is easy to wear over your shoulder and it goes in the overhead compartment on airplanes. It is impossible to play sitting down, so you have to strap it on and stand. Or even better: Lie down. The Backpacker allows me - if nothing else - to keep my fingers in shape and maintain the hard skin on my left hand.

This chapter last updated in July 2007.
To be updated during 2015.


• To the top


Strenge

Jeg har de seneste år strenget mine akustiske op med et "Finn Olafsson custom" sammensat sæt John Pearse Phosphor Bronze Wound 200L Light strenge. Jeg udskifter 3. strengen med en 0.23 og 6. strengen med en 0.55. Sættet består derefter af 0.12, 0.16, 0.23, 0.32, 0.42 og 0.55. Årsagen til dette er, at jeg gerne vil have en mere fleksibel 3. streng - derfor er jeg gået et nummer ned fra standard 0.24 - og for at give 6. strengen mere substans og bund, en ting som er fordelagtig især til nedstemninger af 6. strengen, er jeg gået to numre op fra standard 0.53. Jeg benytter dette sæt på alle mine akustiske guitarer (kun på square-neck dobro bruger jeg 0.13). Har jeg brug for endnu mere fleksibilitet, bl.a. for at kunne bend'e bedre, nedstemmer jeg de strenge, som jeg ønsker mere fleksible.

Tidligere spillede jeg gennem mange år på GHS, derefter havde jeg et meget, meget kort eksperiment med Elixir's coatede strenge. Så fulgte et par år med Ernie Ball, men med John Pearse synes jeg, at jeg både får en stabil og vellydende streng med meget lang holdbarhed - de knækker faktisk aldrig på trods af mange ned- og opstemninger - og især på Kehlet guitarerne vedbliver de med at klinge rigtigt flot ganske længe.

Før i tiden var jeg meget sensibel med strenge: På turné blev de skiftet dagligt og i studiet ofte et par gange om dagen for at lyde ultra crispy. Men dette giver til gengæld også squeeze lyde (= skrig og hyl!), når man kører op og ned ad strengen. Med kombinationen af Kehlet guitarerne og John Pearse strengene behøver jeg ikke af skifte strenge så ofte - hvilket passer mig fint, fordi jeg nu i højere grad ønsker den varme trælyd. Som nye er John Pearse strengene ikke helt så vildt crispy som mange andre fabrikanters strenge, men for at undgå for kraftige squeeze lyde, spiller jeg alligevel helst en time eller to på et sæt nye strenge, før jeg indspiller eller spiller live. Strengene lyder til gengæld derefter stort set ens i deres levetid.

De 12-strengede akustiske strenger jeg op med et ordinært John Pearse Phosphor Bronze Wound 1400 L Light sæt og den klassiske har jeg altid haft strenget op med Savarez 520 R (de røde).

• Til toppen

Kehlet Folk Deluxe

Photo: Hans Ole Madsen

Back to the main menu

Strings

In later years, I've strung all my acoustics with a 'Finn Olafsson Custom' set of John Pearse Phosphor Bronze Wound 200L Light strings. I replace the third string with an 0.23 and the sixth with an 0.55. The set thus comprises 0.12, 0.16, 0.23, 0.32, 0.42, and 0.55. I like a more flexible third string, so I've gone down from the usual 0.24 - and to give the sixth string even more substance and bottom end, I've gone up two from the standard 0.53. I use this set on all my acoustics. It's only on the square neck dobro I use a 0.13. If I need more flexibility, say, if I want to bend strings, I de-tune the relevant strings.

I used to play with GHS strings for many years, then I had a brief experiment with Elixir's coated strings. I switched to Ernie Balls for a while, but the John Pearse Bronzes seem to provide me with a stabile and well-sounding string which lasts a long time. They hardly ever break despite de-tuning and re-tuning - and particularly on Kehlet guitars they maintain their sound for quite a while.

I used to be very fussy about strings. On the road I would change them every day and often twice a day in the studio too keep my sound ultra crisp. Unfortunately this also gives you a lot of screechy noise as you go up and down the string. The combination of John Pearse strings and Kehlet guitars allows me to keep them longer. This suits me well, since I've come to like the warm, wooden sound. John Pearse strings are not really extremely crisp when you put them on - not as crisp as many other brands - but in order to avoid too many screechy sounds, I always try to play them for an hour or two before a gig or a studio session. John Pearse strings seem to maintain their sound almost intact as long as they last.

For acoustic twelve-strings I use an ordinary John Pearse Phosphor Bronze Wound 1400L Light set. Classical guitars I string with Savarez 520 R reds.

This chapter last updated in July 2007.
To be updated during 2014.


• To the top
Finn in his recording studio - 2016

Finn in his recording studio, 2016 - Photo: Torsten OlafssonDe elektriske

Da jeg var 10-11 år gammel, fik jeg min første elektriske guitar: En knaldrød Egmond med to mikrofoner, vibrator og perlemors-plastik-slagbrædt - til 335 kroner. Den blev solgt for 35 kroner et par år efter, da jeg til min konfirmation delvist købte/delvist fik af mine forældre min første Fender Stratocaster. Det må ha' været en 1962 eller 1963 L serie Strat. Jeg gav 1.400 kroner for den, og den var et par år gammel. Den var hvid, men jeg fik den senere malet over i alle mulige "flower power" farver og motiver (der var bl.a. en sol og en nattehimmel med stjerner på!). Jeg spillede på den i Voces og Mckenzie Set (se biografi), men lige før vi startede ACHE, byttede jeg den til en 12 strenget export Rickenbacker 330S/12 (US model 360/12) fra 1965 i fireglo med det legendariske åbne hoved med de 12 stemmeskruer vinklet i et 6-strenget hoved.

Det er en af de europæiske Rose Morris modeller med lydhullerne udformet som f-nøgler i stedet for de amerikanske "slash sound holes", som de blev solgt med i USA. Årsagen til f-nøglerne var, at engelske Rose Morris, som importerede Rickenbacker til Europa, mente, at "slash sound holes" var for outreret til det engelske publikum - at f-nøglerne i al deres konservatisme ville være lettere at sælge i England. Jeg solgte Rickenbackeren i 1972, men var meget heldig at købe den tilbage i 1975. I 70'erne var det højeste mode at nedslibe el-guitarer til natur-finish, og jeg "kom til" at slibe fireglo'en af i noget, som selvom det var meget almindeligt dengang, må have været et øjebliks sindsforvirring. Så nu er den mableglo!

Jeg strengede Rickenbacker'en op som 6-strenget, og jeg indspillede det første ACHE-album "De Homine Urbano" med den guitar i 1969. Fra og med ACHEs andet album "Green Man", som blev indspillet i 1970, har jeg haft den strenget op som 12-strenget. Som 6-strenget el-guitar spillede jeg derefter i et par år på en Shaftesbury, en japansk kopi af en sort Gibson Les Paul med to mikrofoner. Den guitar spillede og lød fantastisk, tro det eller ej, og vejede kun det halve af en original Les Paul. På "Green Man" spillede jeg også på en lånt sort Fender Stratocaster, og det blev derefter Stratocaster'en, som blev min foretrukne el-guitar.

I 1975 købte jeg en sunburst Stratocaster 1963 L-serie model, som jeg på det tidspunkt spillede med i ACHE. Jeg har spillet på den lige siden, og den har gennem årene været min foretrukne Strat. I studiet spiller jeg også Fender Telecaster, når jeg skal bruge dens kontante lyd. Gibsons el-guitarer har aldrig passet mig særligt godt, så når jeg har brug for den fede humbucker lyd, bruger jeg enten en midt 70'er Rickenbacker 360, som jeg har sat tre humbuck'ere på, eller en Fender Thinline 1972 med to humbuck'ere.

Så skal jeg sætte overskrifter på hvilke el-guitarer jeg foretrækker, må det blive Fender Stratocaster og Rickenbacker 360.

• Til toppen

Egmond 1964

Egmond 1964 modelFender Stratocaster 1962 or 63 L Series

Fender Stratocaster
1962 or 1963 L Series
Fender Stratocaster - flower power version

Fender Stratocaster
Model "flower power"


Back to the main menu

The Electrics

When I was ten or eleven, I got my first electric guitar: A bright red Egmond with two pickups, a tremolo arm and mother-of-toilet-seat pickguard. It cost the equivalent of 50 Euros. I sold it for 5 Euros a few years later when - for my confirmation - I was partly given, and partly bought, my first Fender Stratocaster. It must have been a 1962 or 63 L series Strat. I paid 200 Euros for it, and it was a few years old. It was white, but later I had it painted in the 'flower power' tradition of the day - it had a sun, a night sky and stars on it! I played it in Voces and McKenzie Set (see biography), but just before we formed ACHE, I traded it for a 12-string export Rickenbacker 330S/12 (US model 360/12) from 1965, with a fireglo finish and the legendary open headstock with the twelve machine heads angled to fit a six-string headstock.

It is one of the European Rose Morris models with f-holes instead of the American 'slash sound holes' which adorned the US models. Rose Morris apparently considered the slash holes too outrageous for the English buyers. They thought the f-holes would sell better in England. I sold the Rickenbacker in 1972, but was very lucky to be able to buy it back in 1975. In the 'seventies it was the height of fashion to strip electrics down to a natural finish, and I 'accidentally' - in a fit of what must have been madness - stripped off the fireglo finish. So now it's mapleglo!

I used to string the Rick as a six-string and recorded the first ACHE album, 'De Homine Urbano' on it in 1969. From the second ACHE album, 'Green Man', an onwards, recorded in 1970, I've strung it like a twelve-string. For my six-string, I played a couple of years on a Shaftesbury, a Japanese Les Paul copy with two pickups. That guitar played and sounded like a dream, believe it or not, and it weighed only half of a real Les Paul. On 'Green Man' I also used a borrowed black Fender Stratocaster, and since then Strats have been my favourite electrics.

In 1975 I bought a sunburst Stratocaster 1963 L-series model which I used from time to time with ACHE: I have played it ever since, and through the years it's been my favourite Strat. In the studio, I also use a Fender Telecaster when I find its straight sound appropriate. I've never been very comfortable with Gibson electrics, so when I need the fat humbucker sound, I either use a mid-seventies Rickenbacker 360 on which I have installed three humbuckers, or a 1972 Fender Thinline with two humbuckers.

If I have to name my favourite electrics, it would have to be the Fender Stratocaster and the Rickenbacker 360.

This chapter last updated in July 2007.
To be updated during 2014.


• To the top1968 - with ACHE

1968 - with ACHE

1969 - with ACHE

1969 - with ACHE

1971 - with ACHE

1971 - with ACHE

1977 - with ACHE

1977 - with ACHE

1983 - with Pia Raug Band

1983 - with Pia Raug Band

1988 - with Anne Linnet Band

1988 - with Anne Linnet Band

2003 - in the studio

2003 - in the studio

2004 - in the studio

2004 - in the studio

Rehearsing with ACHE, 1971

Rehearsing with ACHE - 1971

Recording at Easy Sound Studios, 1981

Recording at Easy Sound Studios - 1981
Photo: Jan Persson

Live with Sanne Salomonsen and Anne Linnet, 1988

Live with Sanne Salomonsen and Anne Linnet - 1988
Photo: Torsten Olafsson

Finn with his daughter Maria - 1984

Finn with his daughter Maria - 1984
Photo: Torsten OlafssonBuy CDs featuring Finn Olafsson online at:
www.shop.olafssongs.dk


Back to the main menu